LeieEie har siden 2015 skapt over 50 nye boligeiere i Norge. For tiden er det 107 aktive kontrakter, med LeieEietakere på Karmøy, Haugesund, Tysvær, Ullensvang,  Randaberg og Stavanger kommune. I årene som kommer vil det bli enda flere boliger tilgjengelig for LeieEie og vi har nærmere 50 boliger under oppføring hos ulike boligleverandører i Rogaland.

I dag samarbeider vi med 8 ulike boligbyggere og har boliger i 22 ulike boligprosjekter. I tiden som kommer vil vi også utvide vår satsing til Kristiansand og Bergen.

Slik fungerer det:

 • Send inn søknad via vår søknadsportal www.leieeie.no/soknad
 • Finn en passende bolig for deg i din livssituasjon
 • Inngå en standard leiekontrakt med oss som inkluderer sparebeløp og en opsjon på å kjøpe ut boligen innen 5 år
 • Du leier boligen frem til du har nok egenkapital til å kjøpe denne
 • I tillegg vil du kunne dra nytte av eventuell prisstigning
 • Et eksempel på en bolig på Haugalandet som koster 15.800 å leie vil gi deg en månedlig sparing på 8.992,-. Dette kaller vi for LMS – Leie med Sparing
 • Vi anbefaler våre kunder å spare et beløp i tillegg til leien hver måned
 • Utkjøpsprisen din for boligen justeres med halvert sum av forventet prisstigning i markedet. Vi benytter flere anerkjente kilder når vi vurderer forventet prisstigning. Dette inkluderer tall, forutsetninger og beregninger hentet fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og finn.no.
 • Vi tilbyr også LeieEie Flex til alle våre kunder. Det innebærer at du kan når som helst bytte til en annen ledig LeieEie bolig og ta med deg opptjent sparebeløp. Du får derimot ikke forlenget leieperioden, og må forholde deg til oppsigelsesfristen som fortsatt gjelder.

 

Våre forutsetninger

 • LeieEie tilbys til deg som har betjeningsevne, men ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe bolig
 • Du må ha betalingsevne til å dekke dine bokostnader i leieperioden
 • For at vi skal kunne avgjøre om LeieEie passer for deg/dere, er vi avhengig av at du gir oss opplysninger om din situasjon. Dette gjør du i vår søknadsportal
 • Den oppsparte egenkapitalen i form av rabatt vil kun realiseres ved kjøp av boligen. Avsluttes leieforholdet tilfaller denne rabatten LeieEie
 • Tilfredsstillende betalingsevne
 • Vilkår i LeieEie avtalen tilkommer

Slik fungerer LeieEie

LeieEie gir deg muligheten til å kjøpe bolig uten oppspart egenkapital. Vår modell gir deg nærmere halvparten av innbetalt månedlig leiebeløp som sparing til egenkapital. Dette vil gi deg et solid utgangspunkt for å kjøpe boligen etter 5 år.

I avtaletiden har du en ordinær leiekontrakt, samtidig som du har opsjon til å kjøpe boligen når du oppnår tilstrekkelig finansiering.

Sier du opp avtalen, sier du også fra deg opptjent sparebeløp.

Som LeieEietaker vil du ha samme rettigheter og plikter i borettslaget / sameiet som en ordinær boligkjøper. Det inkluderer at du vil få fullmakt til å stille på sameie- eller borettslagsmøter.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev