DelEie - for deg med litt egenkapital

Har du fast inntekt og liten eller ingen gjeld, har vi løsningen for at du skal kunne bli boligeier. Siden oppstarten i 2014, har LeieEie as hjulpet 200 personer på veien til å bli boligeiere. LeieEie as var først ute med boligkjøpsmodellen og er størst i Norge.

DelEie passer for deg som allerede har deler av egenkapitalen på plass. Med DelEie blir du medeier i boligen sammen med oss fra første dag. Eierforholdet består av 20 deler, og som DelEier er minimumskravet at du kjøper 2 av disse. (tilsvarende 10% av innskuddet).

For at vi skal kunne vurdere om vi kan bli eiere sammen, må du fylle ut en søknad og laste opp nødvendig dokumentasjon på leieeie.no/soknad. Har du spørsmål til oss, ta gjerne kontakt med oss.

 • Med DelEie kjøper du en bolig sammen med LeieEie AS, men får den helt for deg selv.
 • Det er en perfekt ordning for deg som har litt egenkapital, men ikke nok til å innfri bankenes krav om 15 % av boligens verdi.
 • DelEie blir tilbudt på borettslagsboliger, som er delvis finansiert gjennom et innskudd og delvis gjennom et felleslån fordelt på alle eierne.
 • For å gå inn i en DelEie-avtale, må du dekke minst 2/20 deler (2/20) av innskuddet, mens LeieEie AS dekker resten. Se regneeksempel her
 • Du disponerer boligen fullt ut, og betaler felleskostnader til borettslaget pluss et månedlig vederlag til LeieEie AS.
 • Senere, når du får råd til det, kan du øke eierandelen din – helt til du eier hele boligen selv. Slik øker du eierandelen din
 • For å få en DelEie-avtale, kan du ikke ha betalingsanmerkninger, og må kunne håndtere de månedlige kostnadene og eventuell annen gjeld
 • Som Bate-medlem har du forkjøpsrett på alle nye DelEie-boliger i Rogaland og Agder. Boliger på forkjøpsrett blir annonsert på denne siden

Hvorfor bør jeg velge DelEie?

Hvordan fungerer DelEie?

Med DelEie får du muligheten til å kjøpe deg inn i en av våre nye boliger. Boligen du kjøper deg inn i må være din primærbolig, og du vil eie den sammen med LeieEie.

Du/dere kan velge å kjøpe fra 2/20 til 20/20 – deler av boligen, og LeieEie as vil eie resten.

Krav til egenkapital

For å kjøpe med DelEie-modellen trenger du egenkapital. Du må minst kunne dekke 2/20-deler av innskuddet i borettslagsleiligheten.

Det er vanlig at borettslag har fellesgjeld. Totalprisen på en borettslagsbolig er et innskudd pluss boligens andel av fellesgjelden. Det fine med dette er at du kun må ha egenkapital til deler av innskuddet – ikke den totale gjelden på boligen.

DelEie-avtalen har en varighet på fem år. Målet vårt er at du skal kunne kjøpe hele boligen i løpet av disse årene. Det er derfor lurt å tenke på hvordan du kan spare til å kjøpe en høyere andel.

Du ønsker deg en bolig til 4 000 000 kroner i et borettslag som tilbyr 70 prosent fellesgjeld og 30 prosent innskudd. Innskuddet utgjør da 1 200 000 kroner.


Dersom du ikke har nok penger til hele innskuddet, kan du kjøpe boligen med DelEie. Fra starten kan du dekke så lite som 2/20-deler av innskuddet. I dette eksempelet betyr det at du må ha 120 000 kroner (som er 2/20-deler av 1 200 000 millioner kroner) for å kjøpe boligen sammen med oss.

Vi lager en avtale som gjør at du eier 2/20-deler av boligen, og vi eier 18/20-deler av boligen. Siden du benytter hele boligen, dekker du alle felleskostnader og tilhørende kostnader til boligen. I tillegg betaler du et vederlag til oss for vår andel av boligen.

Hvordan ser regnestykket ut?

Anita drømmer om å kjøpe egen bolig til seg selv og sønnen. Med vår DelEie-modell har hun råd til å kjøpe 2/20-deler av en bolig, fordi hun har spart opp en god sum penger. Hvordan fungerer egentlig dette, og hvor mye trenger hun i egenkapital og lån?
Det er to hindringer som stopper mange fra å komme inn i boligmarkedet:
 • Kravet til egenkapital på 15 prosent
 • Muligheten til å låne maksimalt 5 ganger brutto årsinntekt.
 • Siden Anita har spart en del, har hun råd til å kjøpe 3/10-deler av boligen. Dette reduserer kravet til egenkapital betydelig. Men hva betyr det i praksis? LeieEie AS sin finansrådgiver Gro gir oss et eksempel:

  Anita er sykepleier og bor i Stavanger. Hun har spart opp 360 000 kroner. Med myndighetenes krav til egenkapital på 15 prosent, betyr det at hun kan låne litt mer enn 2 000 000 kroner, forutsatt at hun har en stabil inntekt som viser at hun kan betjene lånet.

  Hvis Anita slår sammen egenkapital og lån, kan hun kjøpe en bolig til en verdi av 2 360 000 kroner. Det betyr at det er få boliger hun kan kjøpe. Sammen med LeieEie kan dette beløpet økes betydelig, men det forutsetter at Anita har en inntekt som gjør at hun kan dekke løpende kostnader.

  Med DelEie kan Anita kjøpe en bolig til en total verdi av 4 000 000 kroner. Skulle hun derimot kjøpt hele boligen selv, hadde hun måtte ha minimum 600 000 kroner i egenkapital, og en brutto årsinntekt på 680 000 kroner eller mer

  Hva blir prislappen med DelEie?

  Informasjon om boligen:

  Pris for boligen4 000 000
  Fellesgjeld2 800 000
  Innskudd1 200 000
    
  Ditt innskudd120 000
  Vårt innskudd1 080 000
  Din eierandel2
  Vår eierandel18
  Anitas månedlige utgifter blir som følger med 2/20-dels eierandel:

  Hva betaler du hver måned i perioden?

  Felleskostnader inklusiv fellesgjeld14 300 
  Vederlag5 583 
  Månedlig pris19 883 
  Du vil samtidig få rentefradrag på fellesgjelden tilsvarende den andelen som du eier. I dette eksempelet utgjør eierandelen 2/20-deler. I kronebeløp tilsvarer dette nesten 1 000 kroner i måneden.

  Finn drømmeboligen med DelEie

  Det er kun boliger vi annonserer på våre nettsider som er tilgjengelig for DelEie. Bate-medlemmer har forkjøpsrett i Rogaland og Agder, og blir prioritert foran andre søkere. DelEie-boliger med forkjøpsrett finner du på www.leieeie.no, www.bate.no, og finn.no.

  Steg 1

  Se våre DelEie boliger på leieeie.no

  Steg 2

  Søk bolig i vår portal

  For å kunne avgjøre om vi kan eie bolig sammen, må du sende oss en søknad hvor du dokumenterer din økonomiske situasjon. Vi trenger dette for å sikre at du har evnen til å betale for boligen, og bli eier av den i løpet av DelEie-perioden på fem år.

  Vær oppmerksom på at boligbyggelagsmedlemmer har forkjøpsrett i en periode etter lansering i aktuelle områder. I Rogaland og Agder har for eksempel Bate-medlemmer forkjøpsrett i 2 uker på alle DelEie-boliger, og blir da prioritert foran andre søkere. På bate.no kan du se hvilke boliger dette gjelder, og melde deg inn for å få førsterett på boliger og andre fordeler. 

   

  I søknadsprosessen må du dokumentere din egenkapital. Dette er viktig for å kunne vurdere hvor mye du kan låne, og hvor stor del av boligen du kan kjøpe gjennom DelEie-avtalen.

   

  I søknaden din velger du alternativet DelEie, og ikke LeieEie, som finansieringsløsning.

  Alle våre kunder må som minimum fremlegge følgende dokumenter:

   •  Lønnslipper: Tre siste / alternativt arbeidskontrakt ved ny jobb

   • Skattemelding
   • Skatteoppgjør
   • Uttak av gjeldsregisteret
   • Dokumentasjon av egenkapital
   • Dokumentasjon på eventuell gjeld

  Steg 3

  Få svar fra oss om boligen er din
  Vi holder deg oppdatert med informasjon på sms og epost under søknadsprosessen, og gir deg tilbakemelding når søknaden din er behandlet. Ved godkjent søknad, er neste steg å signere en DelEie-avtale. Din eierandel vil bli tinglyst på deg når du overtar boligen.

  Steg 4

  Velg eierandel
  Med DelEie-modellen kan du velge hvor stor eierandel du ønsker å kjøpe. Du kan kjøpe alt fra 2/20til 20/20-deler av boligen. LeieEie vil beholde den resterende eierandelen. Uavhengig av hvor stor eierandel du kjøper, vil du ha full disposisjonsrett over hele boligen.

  Dette betaler du med DelEie

  DelEie er enkelt og forutsigbart for deg. Du vil ha tre typer utgifter som kommer med Deleie-avtalen:

  • Felleskostnader til borettslaget
  • Vederlag til LeieEie for den andelen av boligen du ikke eier
  • Ditt eget forbruk knyttet til boligen som:
    • Strøm
    • Innboforsikring

   

  Felleskostnadene til borettslaget er en månedlig kostnad som går til drift og vedlikehold av borettslaget og fellesområdene. Dette inkluderer kostnader som renter og eventuelle avdrag på fellesgjelden, vaktmester, kommunale avgifter, renhold, bygningsforsikring og andre administrative utgifter. Vederlaget til LeieEie betales for den andelen av boligen du ikke eier, men bruker.

   

  Med vårt DelEie-konsept kan du enkelt beregne dine månedlige utgifter, slik at du kan planlegge din økonomi på en forutsigbar måte.

  Øk eierandelen din

  Du kan øke eierandelen i boligen du har kjøpt. Før overtakelsen kan du øke eierandelen inntil to måneder før overtakelsen. Skulle din økonomiske situasjon endre seg, og du ønsker å kjøpe hele boligen før innflytting, kan du gjøre dette inntil to måneder før overtakelsen.

  Etter overtakelsen kan du øke eierandelen din én gang i året. Dette må gjøres innen utgangen av juni hvert år. På denne måten får du fleksibilitet og mulighet til å øke eierandelen din etter hvert som din økonomiske situasjon endrer seg.

  Les mer hvordan du går frem for å øke eierandelen din her:
  Når du har kjøpt en bolig med DelEie, kan du øke eierandelen din når det passer deg og lommeboken din. Du kan øke eierandelen din med alt fra 2/20 il 20/20 -deler både før og etter overtakelse i henhold til våre tidsfrister.

  For å øke eierandelen din, må du sende oss en e-post til post@leieeie.no med fullt navn, fødselsdato, adresse og leilighetsnummer. I tillegg må du oppgi hvor mye du ønsker å øke eierandelen din. Har du spørsmål til dette, kan du ta kontakt med oss på tlf 52 84 65 80

  Vi vil deretter sende deg et tilbud på den nye eierandelen, inkludert alle kostnader og gebyrer forbundet med at du kjøper deg opp. Tilbudet vil være gyldig i 14 dager.

  Tilbudet er avhengig av at du sender oss et nytt finansieringsbevis. Finansieringsbeviset er en bekreftelse fra banken på hvor mye du kan låne og kjøpe for, inkludert fellesgjeld, eller dokumentasjon på at du har nok penger på konto til å betale for å øke eierandelen din.

  Når alt dette er på plass, inngår vi en ny avtale. Da vil du eie hele, eller en større del av boligen.

  Hvordan er det å eie en DelEie-bolig?

  Som DelEier har du de samme rettighetene og pliktene som en vanlig boligeier. Du kan gjøre endringer i boligen etter borettslagets retningslinjer. Oppussing og endringer i boligen avtales med oss som er medeier sammen med deg.

  Du vil også være ansvarlig for å betale felleskostnader til borettslaget som nevnt ovenfor. Dette inkluderer avdrag og renter på fellesgjeld, drift og vedlikehold av fellesarealer, felles forsikringer, kommunale avgifter og annet. Dette faktureres samlet på en månedlig faktura.

  Spørsmål og svar

  – Egenkapital til bolig er den delen av kjøpesummen du selv må stille med. Bankene kan gi deg lån inntil 85 prosent av kjøpesummen, men de siste 15 prosentene må du ha selv. Dersom du vil finne ut hvor mye egenkapital du trenger for å kjøpe en bolig, kan du enkelt gange kjøpesummen med 15 prosent.

  – Innskudd er den summen du betaler for leiligheten selv. Dette kan være en prosentandel av totalsummen. Innskuddet tilsvarer kjøpspris – fellesgjeld = innskudd

  – Felleskostnader er typisk renter og avdrag på fellesgjelden, vedlikeholdskostnader, kommunale avgifter, bygningsforsikring, og andre utgifter knyttet til fellesavtaler for borettslaget. I tillegg kommer enhetskostnad hver måned for TV og Internett.
  – Et finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan kjøpe bolig for. Med et finansieringsbevis fra banken er du klar til å søke. De fleste bankene tilbyr dette som hurtigservice online. Du henter informasjonen banken trenger fra Skatteetaten raskt og enkelt når du søker.
  – Gjennom DelEie kan du kjøpe bolig selv om du ikke har nok penger til å kjøpe den alene. Du betaler derfor et månedlig vederlag til LeieEie AS for at vi hjelper deg å kjøpe boligen, og at vi stiller med den manglende egenkapitalen.

  – Nei, du kan ikke betale ned fellesgjeld gjennom IN-ordning før du eier alle de 20 delene av andelen. Altså at du eier hele boligen.

  – Du kan kjøpe bolig med DelEie hvis du har fast inntekt og liten eller ingen gjeld, slik at du klarer å betjene boligens kostnader i hele DelEie-perioden. Du må ha nok inntekt til å tåle rentehevinger i løpet av perioden.
  – Vi behandler din søknad i løpet av fem virkedager. Deretter har du 24 timer på å godta tilbudet.
  – Er du medlem av et boligbyggelag, og vil bruke forkjøpsretten din, må du følge fristen for å melde forkjøpsrett. Fristen finner du på boligbyggelagets nettside. Fra vi kontakter deg etter at forkjøpsrettfristen er gått ut, har du fem virkedager på deg til å sende inn søknad med nødvendig dokumentasjon.
  – Etter at søknaden din er gjennomgått av LeieEie AS, og du har fått godkjent søknad, har du 24 timer på å godta kontraktsforslaget. Du blir varslet på sms og epost.
  – Dersom du har fått nye lønnsbetingelser ved ny stilling eller ny jobb, ber vi om at du legger ved din nye arbeidskontrakt som dokumentasjon for lønn.
  – Ja, du kan DelEie sammen med en partner og oss dersom du ønsker det. Da vil vi være tre parter i sameiet.

  Spørsmål og svar

  – Ved samlivsbrudd vil vi gjøre en vurdering sammen med deg om det er riktig for deg å fortsette med DelEie og jobbe mot at du skal eie boligen, eller om vi skal legge boligen ut for salg på det åpne markedet.
  – Ja, du kan kreve at vi skal selge boligen på det åpne markedet.
  – Dersom du krever sameiet oppløst, vil boligen legges ut på det åpne markedet. Boligen blir solgt til høyeste bud, og alle parter i DelEie-sameiet må godta budet. Kostnadene knyttet til boligsalget fordeles etter eierbrøk av andelen.
  – Nei, dersom du ønsker å flytte før du eier hele boligen, må du kreve sameiet oppløst slik at boligen kan legges for salg. Kostnadene knyttet til boligsalget fordeles etter eierbrøk av andelen.

  – Når du har kjøpt en bolig med DelEie, kan du øke eierandelen din innenfor gitte tidsfrister og lommeboka di. Du kan øke eierandelen til enten med alt fra 2/20 til 20/20-deler, både før og etter overtakelse.


  – For å øke eierandelen din, må du sende oss en e-post med fullt navn, fødselsdato, adresse og leilighetsnummer. I tillegg må du oppgi hvor mye du ønsker å øke eierandelen din.


  Vi vil deretter sende deg et tilbud på den nye eierandelen, inkludert alle kostnader og gebyrer forbundet med at du kjøper deg opp. Tilbudet vil være gyldig i 14 dager.


  Før du aksepterer tilbudet, må du sende oss et nytt finansieringsbevis. Finansieringsbeviset er en bekreftelse fra banken på hvor mye du kan låne og kjøpe for, inkludert fellesgjeld. Alternativt kan du sende oss dokumentasjon på at du har nok penger på konto til å betale for å øke eierandelen din. Et finansieringsbevis må også vise hvor mye du kan betale hver måned for den delen av boligen som LeieEie eier.


  Når alt dette er på plass, vil vi inngå en ny avtale med deg, og du vil nå eie hele eller en større del av boligen.

  Ja, du kan bruke prisstigning som egenkapital. Kjøpeprisen justeres etter en eventuell økning i bruktboligstatistikken, regnet fra overtakelse av boligen.

  – Ønsker du å øke eierandelen din i en DelEie-bolig, kan du gjøre det både før og etter overtakelse. Før overtakelse kan du øke eierandelen din med alt fra 2/20 til 20/20-deler. Dette må gjøres innen to måneder før overtakelse. Les mer om hvordan du gjør det her.

  – Du må kjøpe minst 2/20-deler av boligen med DelEie. Prisen for dette er 10 % av innskuddet for boligen. I tillegg betaler du månedlig felleskostnader, eget forbruk av strøm, og et fast månedlig vederlag til LeieEie AS.

  – Ja, du kan bruke prisstigning som egenkapital dersom du vil søke finansiering i bank. Banken vil da kreve en ny takst av boligen for å godkjenne prisstigningen.
  – Med DelEie betaler du som om du eier boligen selv. I tillegg betaler du vederlag til LeieEie AS for den delen av kjøpsprisen som du mangler. Dette vederlaget faktureres månedlig.
  – Vederlaget du betaler er betaling for den delen av boligen som du ikke eier.
  – Boligen tilbys nøkkelferdig og komplett fra utbygger. Det vil normalt ikke være tilgang til å gjøre endringer eller ytterliggere tilvalg.
  All oppussing og endringer i boligen avtales med oss som er medeier sammen med deg.
  – Du som bruker boligen, er ansvarlig for at den blir holdt i god stand, og må også dekke løpende vedlikeholdsutgifter – for eksempel i forbindelse med service av ventilasjonsanlegg, utskiftning av lyspærer og lignende.

  Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev

  Noe mer du lurer på?

  Stian S. Nygaard

  Leder drift

  Kai Nordal

  Salgsansvarlig

  Ida Marie Skeie

  Markedsansvarlig

  LeieEie-boliger tilgjengelig nå

  Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev