Hvor er det mulig å få LeieEie-bolig for tiden?

– For tiden har vi boliger i Stavangerområdet og på Haugalandet. Fremover vil vi tilby enda flere boliger sør for Stavanger og i Bergensområdet.

 

Hvem kan søke om LeieEie?

– Vi tilbyr LeieEie til alle som ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe bolig. Du må ha fast inntekt, og tilstrekkelig betjeningsevne til å betale bokostnader og spare ved siden av.

 

Kan du være student og søke om LeieEie? 

Ja, du kan søke om LeieEie. Du vil bli vurdert økonomisk som normalt. Har du en fremtid jobbkontrakt vil du måtte legge denne ved i søknaden din. Du bruker da den avtalte lønnen som inntekt i søknaden

 

Er det kvalitetsforskjeller på LeieEie bolig og andre boliger i prosjektene?

Nei, LeieEie boliger har eksakt samme kvaliteter og løsninger som andre boliger for normalt boligsalg.

 

Hvordan kan jeg kjøpe bolig uten å ha hele egenkapitalen på plass?

– Med LeieEie kan du leie frem til du kan eie din bolig. Det betyr at mens du leier, sparer du opp egenkapital i form av rabatt. Hver måned går ca. 45 % av ditt leiebeløp til rabatt

 

Hvordan fungerer rabatten ved utkjøp?
– Rabatten får du med deg som egenkapital den dagen du kjøper boligen ut av ditt LeieEie forhold. Dersom du velger å avslutte med å ikke kjøpe boligen, mister du det oppsparte beløpet

 

Hvor lenge varer LeieEie perioden?
– I utgangspunktet varer LeieEie-forholdet i 5 år. Men du som kunde kan når som helst kjøpe den ut av LeieEie, dersom du får finansiering.

 

Hva koster det meg å ha LeieEie?
– Det eneste som kommer utenom leien er:
a) I våre boliger i sameier: utenom leiebeløpet betaler du kun for forbruk av vann og strøm samt. TV/ internett.
b) I våre boliger i borettslag: Utenom leiebeløpet betaler du kun for forbruk av vann og strøm

 

Hvor kan jeg få LeieEie ved boligkjøp?
– LeieEie as kjøper boliger i ulike byggeprosjekter i sør-norge. Boligene er spredt geografisk, og ikke med for mange i ett prosjekt. Boligene er nye eller «nesten nye».

 

Har jeg stemmerett i borettslaget med LeieEie finansiering?
– Med LeieEie har du like rettigheter og plikter som andre andelseiere i borettslaget.

 

Kan jeg gå fra kontrakten?
– Du kan si opp avtalen med LeieEie når som helst. Det innebærer 6 måneders oppsigelsestid og at man mister oppspart rabatt

 

Hvis behovene mine endres underveis i LeieEie perioden, kan jeg bytte til en større eller mindre bolig?

– Ja, du kan bytte til en annen ledig LeieEie bolig underveis, og ta med deg det du har spart frem til byttet skjer. Men tidsperioden vil ikke bli forlenget. Du må også forholde deg til oppsigelsestiden som er satt i avtalen din.

 

Kan jeg også bytte boliger til en annen by?

– Ja, du kan også flyttet til en LeieEie bolig i en annen by når som helst under LeieEie perioden. Men tidsperioden vil ikke bli forlenget. Du må også forholde deg til oppsigelsestiden som er satt i avtalen din.

 

 

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev