]

Hvordan kan jeg kjøpe bolig uten å ha hele egenkapitalen på plass?
– Med LeieEie kan du leie frem til du kan eie din bolig. Det betyr at mens du leier, sparer du opp egenkapital i form av rabatt. Hver måned går ca. 45 % av ditt leiebeløp til rabatt

Hvordan fungerer rabatten ved utkjøp?
– Rabatten får du med deg som egenkapital den dagen du kjøper boligen ut av ditt LeieEie forhold. Dersom du velger å avslutte med å ikke kjøpe boligen, mister du det oppsparte beløpet

Hvor lenge varer LeieEie perioden?
– I utgangspunktet varer LeieEie-forholdet i 5 år. Men du som kunde kan når som helst kjøpe den ut av LeieEie, dersom du får finansiering.

Hva koster det meg å ha LeieEie?
– Det eneste som kommer utenom leien er:
a) I våre boliger i sameier: utenom leiebeløpet betaler du kun for forbruk av vann og strøm samt. TV/ internett.
b) I våre boliger i borettslag: Utenom leiebeløpet betaler du kun for forbruk av vann og strøm

Hvor kan jeg få LeieEie ved boligkjøp?
– LeieEie as kjøper boliger i ulike byggeprosjekter i sør-norge. Boligene er spredt geografisk, og ikke med for mange i ett prosjekt. Boligene er nye eller «nesten nye».

Har jeg stemmerett i borettslaget med LeieEie finansiering?
– Med LeieEie har du like rettigheter og plikter som andre andelseiere i borettslaget.

Kan jeg gå fra kontrakten?
– Du kan si opp avtalen med LeieEie når som helst. Det innebærer 6 måneders oppsigelsestid og at man mister oppspart rabatt

Kan jeg bytte til en annen LeieEie bolig i avtaleperioden?
– Du kan bytte bolig til en annen LeieEie bolig og samtidig ta med rabatten