En enklere vei til boligdrømmen

Strenge egenkapitalkrav gjør det utfordrende å komme inn på boligmarkedet. LeieEie gir deg en sjelden mulighet – du leier og du sparer. Velger du å kjøpe boligen ut innen fem år, gjør vi om deler av leieprisen til egenkapital slik at du kan få lån i banken.

LeieEie, kort fortalt

LeieEie passer for deg som har fast inntekt og kan betjene et boliglån, men har lite eller ingen egenkapital.

Du starter med å leie boligen for fast månedspris. Målet er at du skal klare å kjøpe ut boligen innen fem år. Da gjør vi om cirka halvparten av leien du har betalt til egenkapital, som du bruker for å få lån i banken. Se eksempel under.

Velger du å avslutte leieforholdet, og ikke kjøpe ut boligen, får du ingen egenkapital med deg videre. Modellen er et samarbeid med LeieEie AS, og gir Bate-medlemmer forkjøpsrett på nye LeieEie-boliger.

Hvorfor bør jeg velge LeieEie?

Med LeieEie-modellen

Du har fått tildelt en LeieEie-bolig, og betaler månedsleie på 12 000 kr. Med LeieEie-modellen blir cirka 45 % av denne summen, altså 5400 kr, omgjort til egenkapital hvis* du velger å kjøpe boligen til odel og eie. Reell leiepris/mnd blir da:


12 000 kr – 5 400 kr = 6 600 kr/mnd

Hvis du kjøper ut boligen etter fem år, vil du med andre ord ha spart opp 324 000 kr med LeieEie.

Kjøpspris for boligen er 3,4 millioner kroner. Du må da ha 510 000 kr i egenkapital (15 % av kjøpspris) for å kjøpe den. 324 000 kr av dette dekkes av LeieEie-ordningen.


*Hvis du velger å ikke kjøpe ut boligen, faller det oppsparte beløpet bort, og du vil ha leid boligen til markedspris (12 000 kr)

Uten LeieEie-modellen

La oss si at du leier en bolig til markedspris på privatmarkedet, hvor månedsleien er 12 000 kr. Leier du til denne prisen i fem år, vil totalbeløpet bli:

12 000 kr x 60 mnd kr = 720 000 kr.

I motsetning til LeieEie-modellen, vil hele leiebeløpet går rett til utleier – uten fratrukket sparebeløp.

Hvem kan få tildelt LeieEie-boliger?

For å få innvilget en søknad om en LeieEie-bolig må du:
 • Ha betalingsevne til å håndtere månedlige leiekostnader og annen gjeld (feks. studie-, bil-, og forbrukslån)
 • Ikke ha betalingsanmerkninger

For å få en LeieEie-bolig på forkjøpsrett må du i tillegg:
 • Være Bate-medlem
 • Ha lengst ansiennitet av de som melder forkjøsprett på samme bolig som deg

Hvordan får jeg en LeieEie-bolig?

1) Finn LeieEie-boliger her, og meld forkjøpsrett*. Det er helt uforpliktende å melde forkjøpsrett.

2) Dersom flere melder forkjøpsrett på samme bolig, er det ansienniteten – altså lengden på medlemskapet – som bestemmer hvem som blir prioritert.

3) For å kunne inngå en LeieEie-avtale, må du også innfri noen finansielle krav. Ligger du øverst på ansiennitets-lista etter at forkjøpsrettperioden er over, tar vi kontakt for å innhente opplysningene vi trenger.

4) Oppfyller du kravene, får du tilbud om å tre inn i LeieEie-avtalen, og vi blir enige om tidspunkt for overtakelse.

5) Når du har overtatt boligen, kan du kjøpe den ut når som helst i løpet av de fem kommende årene. Du kan også tre ut av avtalen når du vil.

Hvorfor bør jeg velge LeieEie?

Dette bør du vite om LeieEie

 • Du inngår en standard leiekontrakt med vår samarbeidspartner LeieEie As, hvor du betaler et månedlig leiebeløp som indeksreguleres årlig. Avtalen inkluderer en opsjon på å kjøpe boligen innen fem år.
 • Ca. halvparten av leiebeløpet gjøres om til egenkapital dersom du kjøper boligen innen fem år. Avslutter du leieforholdet faller den oppsparte egenkapitalen bort.
 • Du betaler depositum tilsvarende tre måneders leie ved innflytting.
 • Selv om en del av leiesummen automatisk blir omgjort til din egenkapital, anbefaler vi egen sparing utenom.
 • Prisen du må betale for å kjøpe ut boligen, vil øke i tråd med den forventede prisstigningen i markedet. Dette gjør vi deg kjent med når du inngår avtalen, slik at du vet hva det reelle beløpet vil være etter ett, to, tre, fire eller fem år.
 • Du kan når som helst si opp LeieEie-avtalen med 6 måneders oppsigelsestid.
 • Ønsker du å flytte, kan vi tilby LeieEie Flex: Du flytter til en annen LeieEie-bolig og får med deg oppspart egenkapital.Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av LeieEie-boliger:
 • Ansiennitet i Bate* (dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett på samme bolig, er det medlemmet med lengst ansiennitet som får valget om å flytte inn i boligen – hvis kravene under også er oppfylt.)
 • Ingen betalingsanmerkninger
 • Betalingsevne til å håndtere månedlige leiekostnader og annen gjeld (eks. studie-, bil-, og forbrukslån)
 • * Gjelder under forkjøpsrettperioden.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

LeieEie-boliger tilgjengelig nå

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev

LeieEie-boliger tilgjengelig nå

LeieEie-boliger tilgjengelig nå

Ingen eiendom funnet

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev