Boligutviklingsprosjekt fra utbygger

For utbyggere

LeieEie AS samarbeider med en rekke boligutviklere. Vi kjøper boliger i alle faser av et prosjekt. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som gjør at prosjekter kommer i gang og at boligprosjekter blir sluttsolgt. LeieEie AS har i dag en portefølje på nærmere 200 boliger, og vokser stadig. Med boligkjøpsmodellen DelEie med Sparing skaper vi til stadighet nye boligeiere. Det gjør at vi hele tiden har behov for å kjøpe flere boliger. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Hvordan fungerer det?

LeieEie AS kjøper boliger av utbyggere. Per dags dato samarbeider vi med over 12 utbyggere spredt i Vestland, Rogaland og Agder. Høsten 2023 utvidet vi vårt geografiske område til også å innbefatte Østlandet og Bergensområdet.

 

Våre kunder er den «glemte gruppen» som har betjeningsevne med liten eller ingen egenkapital. Det er de som ikke får lån i banken, men som har betjeningsevne og muligheten til å bli boligeiere.  Et samarbeid med LeieEie AS vil sikre boligutviklerne  salg, samtidig som boligprosjektet vil ha flere boligkjøpsprodukter å tilby samt økt synlighet og markedsføring for prosjektet.

Tømrer på boligutviklingsprosjekt for utvikler

Markedsføring

Vi markedsfører boligprosjektet i de fleste kanaler – i nært samarbeid med boligutviklerne vi har avtaler med. Felles markedsføring gjør det mulig å målrette budskapet mot forskjellige kundegrupper, noe som kan forbedre synlighet, treffsikkerhet og effektivitet.

Når kjøper vi?

LeieEie AS kjøper boliger av utbyggere i alle salgsfaser:

  • Ved salgsstart
  • For å få byggelån og sette i gang arbeid


Ved sluttsalg kan LeieEie foreløpig kjøpe inntil 20% av boligene i et byggetrinn. 

Hvem er LeieEie AS? 

Selskapet ble etablert i 2015 av boligbyggefirmaret A. Utvik som holder til på Haugalandet. Vi var først ute med Leie-til-eie produktet i Norge.

 

A. Utvik as er en av Haugalandets største og eldste utbyggere. De har bygget boliger siden 1960, og ført opp nærmere 2000 boliger kun de siste årene.

I slutten av 2022 kom Bate Boligbyggelag inn på eiersiden i selskapet. Bate Boligbyggelag er en av Norges største boligbyggelag med hovedkontor i Stavanger. 

 

Høsten 2023 ble BORI Boligbyggelag også medeiere i LeieEie AS. BORI  Boligbyggelag har over 37.000 medlemmer, og har hovedsete i Lillestrøm.

Send oss en melding

Er det noe du lurer på, send oss gjerne en melding!

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev