Bate vår nye samarbeidspartner

Bate er Rogalands største boligbyggelag. Siden etableringen i 1946, som var en direkte konsekvens av bolignøden etter krigen, har de har bygget over 12 000 boliger for sine 60 000 medlemmer. Bate har i tillegg ekspertise innen forretningsførsel, og forvalter i dag over 900 borettslag og sameier. I slutten av 2022 inngikk LeieEie As en samarbeidsavtale med Bate, som sikrer medlemmer av boligbyggelaget forkjøpsrett på alle nye LeieEie-boliger.

Bate blir medeier i LeieEie AS sammen med bolig- og entreprenørselskapet A. Utvik. Selskapene har store planer for LeieEie-modellen, både i og utenfor Rogaland.

 

LeieEie har siden 2015 tilbudt boligkjøpsmodellen leie-til-eie.  Selskapet retter seg mot boligkjøpere som har fast arbeid, men ikke tilstrekkelig egenkapital til å få boliglån. Enkelt forklart gir den mulige boligkjøpere anledning til å leie bolig i en gitt periode – og få deler av leien i rabatt dersom de velger å kjøpe ut boligen når perioden er over.

I skrivende stund har selskapet over 100 leieeietakere, og tilgjengelige boliger i åtte av 22 prosjekter i Stavanger- og Haugesundsregionen.

– De siste 3 årene har 55 personer og familier blitt boligeiere gjennom LeieEie-modellen, og sammen med Bate skal vi gi denne muligheten videre til langt flere, forteller konsernsjef i A. Utvik, Asle Skjærstad.

LeieEie AS har ambisjoner om å utvide tilbudet til Agder og Vestland, og forventer å inngå avtaler med en rekke boligutviklere langs kysten i løpet av den nærmeste tiden.

 

Forkjøpsrett for Bate-medlemmer
LeieEie AS er en del av A. Utvik-konsernet. Selskapet har kjøpt boliger både i A. Utviks egne prosjekter, og hos andre utbyggere i Rogaland, for å tilby disse for leie-til-eie. Med Bate på laget, vil LeieEie også bli en vanlig kjøpsmodell i Bates boligprosjekter.

– Vi er veldig glade for å kunne tilby en modell som legger til rette for at enda flere kan realisere boligdrømmen. Dette er noe medlemmene våre har savnet, sier Bate-direktør Merete Eik.

Eierskapet i LeieEie gir Bate-medlemmer forkjøpsrett på alle LeieEie-boliger som lyses ut i Rogaland, Agder og Vestland – både i Bates egne byggeprosjekter og hos andre utbyggere.

– Vi starter allerede i dag. Nå ligger det ute en rekke leiligheter som medlemmene våre kan kuppe. De er fordelt på flere spennende prosjekter, fra Fargehusene i Stavanger Øst til Kvednatunet og Hollenderhaugen Amfi i Haugesund, forteller Bate-direktøren.

Når nye LeieEie-boliger kommer ut, får Bate-medlemmer et begrenset tidsrom til å melde forkjøpsrett. Boliger som ikke blir tatt av Bate-medlemmer, blir lagt åpent ut i markedet når perioden er over.

Fakta om Bate

  • Bate er et boligbyggelag med over 60 000 medlemmer
  • I tillegg til å bygge nye boliger, drifter laget i dag nærmere 25 000 boliger og tilbyr full bredde av tjenester til velforeninger, borettslag og sameier
  • Boligbyggelaget ble etablert i 1946, og har kontorer i både Stavanger og Haugesund
  • Bate er representert i ulike boligprosjekter fra Horten til Haugesund, og har et stort geografisk nedslagsfelt

Fakta om LeieEie

  • LeieEie ble etablert i 2015 av A. Utvik og er en del A. Utvik-konsernet
  • LeieEie er en boligkjøpsmodell for boligkjøpere som ønsker å kjøpe egen bolig, men mangler tilstrekkelig egenkapital
  • LeieEie har 107 boliger med LeieEietakere i Haugesundsregionen og Stavanger, og nærmere 50 boliger under bygging i forskjellige prosjekter i Rogaland og Vestland
  • LeieEie er en forbrukervennlig modell, der deler av leiebeløpet går til sparing

Kontaktpersoner:

Bate:

Merete Eik, administrerende direktør i Bate

merete.eik@bate.no

Mobil: 901 84 600

LeieEie/A. Utvik:

Asle Skjærstad, konsernsjef i A. Utvik

asle@a-utvik.no

Mobil: 99 23 19 19

Er du vår neste boligeier?
Send oss en melding

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev