BORI boligbyggelag ny medeier i LeieEie

En av landets største tilbydere av boligkjøpsmodeller, LeieEie as, forbereder seg for videre vekst på Østlandet. Vi ønsker BORI boligbyggelag velkommen som ny medeier i selskapet, sammen med bolig- og entreprenørselskapet A. Utvik as og boligbyggelaget Bate.

 

LeieEie as var først ute med å tilby boligkjøpsmodellen Leie-til-eie og fra 2023 også DelEie. Dette gjør selskapet til den eneste aktøren i Norge som tilbyr begge disse to kjøpsalternativene. LeieEie as har i dag mer enn 100 kundeforhold og har i tillegg, de siste tre årene, hjulpet hele 67 tidligere LeieEie-takere med å realisere drømmen om å bli boligeier.

 

Andelen av befolkningen som ønsker å eie egen bolig, men mangler tilstrekkelig egenkapital øker. LeieEie as har som formål å hjelpe denne gruppen inn i det ordinære boligmarkedet. Boligkjøpsmodellene er forbrukervennlige alternativer uavhengig av konjunkturer i boligmarkedet. LeieEie as kjøper boliger av utbyggere og hjelper dermed også disse med å få byggestart i et ellers tregt marked. Selskapet har i dag samarbeid med 14 ulike boligutviklere og har så langt kjøpt boliger i 26 prosjekter.

 

Satsningen på Østlandet er et viktig steg på veien videre mot å bli en landsdekkende tilbyder av boligkjøps-/finansierings -modeller. Vi er klar til å kjøpe nye boliger av utbyggere på Østlandet, for å hjelpe mange flere inn i boligmarkedet, sier Daglig leder Line Nyberg.

 

LeieEie as har frem til nå kjøpt boliger i alle salgsfaser av utbyggere i Kristiansand, Sandnes, Stavanger og på Haugalandet. Vi gleder oss til å inngå avtaler med mange flere boligutviklere i løpet av den nærmeste tiden.

 

Forkjøpsrett for BORI-medlemmer.
Med BORI med på laget vil vi kunne gi BORI-medlemmer forkjøpsrett på LeieEie- og DelEie- boliger i Viken, Innlandet samt Møre og Romsdal.

 

– Vi er veldig glade for å kunne tilby boligkjøpsmodeller som vil hjelpe enda flere til å realisere boligdrømmen. Dette er noe medlemmene våre har etterspurt, sier BORI-direktør, Johnny Brevik.

 

Fakta om BORI

BORI er et boligbyggelag med over 37 000 medlemmer

I tillegg til å bygge nye boliger, drifter laget i dag nærmere 31 000 boliger og tilbyr full bredde av tjenester til velforeninger, borettslag og sameier.

Boligbyggelaget ble etablert i 1946, og har kontorer i Lillestrøm og Mysen.

BORI er representert i mange ulike boligprosjekter fra Romerike til Haugesund, og har et stort geografisk nedslagsfelt.

 

Fakta om LeieEie as

LeieEie as ble etablert i 2015 av A. Utvik konsernet, som i hovedsak er boligbygger på Haugalandet og i Hardanger. Hovedaksjonær i selskapet LeieEie as, er A. Utvik Invest as.

Bate boligbyggelag, med tyngde i Rogaland og Agder, ble medeier i 2022, og nå i 2023 kom BORI med som medeier.

 

LeieEie og DelEie er boligkjøpsmodeller for boligkjøpere som ønsker å kjøpe egen bolig, men mangler tilstrekkelig egenkapital.

 

LeieEie har mer enn 100 boliger med LeieEietakere og DelEiere i Haugesundsregionen, Stavangerregionen samt Kristiansand. I tillegg har selskapet over 50 boliger under bygging i forskjellige prosjekter i Rogaland, Agder og Vestland fylke. Boligene kjøper LeieEie as gjennom samarbeidsavtaler med til nå, 14 boligbyggere.

 

LeieEie er en forbrukervennlig modell, der deler av leiebeløpet går til sparing.

DelEie modellen vår er den mest forbrukervennlige modellen hvor du ikke trenger topplån. Du kan eie fra 10% og få med deg fordelene med å være boligeier helt fra start.

LeieEie as har til nå skapt 67 nye boligeiere gjennom sine boligkjøpsmodeller.

 

Kontaktpersoner:

BORI

Johnny Brevik, administrerende direktør i BORI BBL

Johnny.brevik@bori.no

Mobil: 959 88 888

 

 

LeieEie as

Line Nyberg, Daglig leder i LeieEie

line@leieeie.no

Mobil: 901 57 440

Er du vår neste boligeier?
Send oss en melding

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev