Sjøparken Hasseløy med DelEie

DelEie fra kr 114.000,- i Sjøparken Hasseløy!

LeieEie tilbyr nå boligkjøpsmodellene DelEie og LeieEie på 4 stk leiligheter i det nyeste prosjektet til A. Utvik, HAUBO og BORI – Sjøparken Hasseløy i Haugesund.

 

Vi ønsker å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for langt fler enn det er i dag. Vi gleder oss derfor over å tilby leiligheter i Sjøparken Hasseløy med DelEie helt fra kr 114.000,- i innskuddspris! Med denne inngangssummen trenger boligkjøperen kun kr 114.000,- i egenkapital.

 

LeieEie AS gjør det enda lettere å bli boligeier i Norge. Med DelEie kan du gå inn med kun 10% innskudd og kjøpe deg opp i boligen underveis i avtalen.

 

Kort om DelEie:

Eksempelvis vil en bolig fra LeieEie i et borettslag til 4.000.000 kun kreve 120.000 kroner i innskudd av kunden som betaling for 10% eierandel. Det tilsvarer et egenkapitalkrav på kun 3%.

Fellesgjelden betjenes gjennom felleskostnadene.

DelEie passer for kjøpere som har litt egenkapital, men ikke nok til å betale hele innskuddet.

DelEie tilbys på borettslagsboliger, som er delvis finansiert gjennom innskudd og delvis gjennom fellesgjeld.

DelEie-kjøperen må dekke minst 2/20 (eller 10%) av innskuddet, mens LeieEie AS dekker resten.

DelEie-kjøperen disponerer boligen full ut, og betalerfelleskostnader til borettslaget og et månedlig vederlag til LeieEie AS.

Modellen baserer seg på at DelEie-kjøperen gradvis kjøper større andeler av innskuddet, og til slutt eier hele boligen selv.

For å få kjøpt bolig med DelEie, må kunden ha evne til å håndtere sine månedlige kostnader og eventuell annen gjeld.

 

Kan DelEie vær noe for deg? Ring oss i dag! 52 84 65 80.

Er du vår neste boligeier?
Send oss en melding

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev