Nyhet! Nå lanserer vi DelEie!

Vi synes det er kult å tilby flere en raskere inngang til boligmarkedet. I dag lanseres DelEie for boliger vi allerede har i markedet, og på tirsdag slipper vi nye boliger i samarbeid med Bate forkjøpsrett. Med den nye DelEie-modellen vår trenger kjøpere kun å finansiere 30 prosent av innskuddet for å få kjøpt bolig. Resten av innskuddet betaler vi. Målet er at DelEie-kjøperen skal eie hele boligen i løpet av fem år, sier Asle Skjærstad, som er administrerende direktør i A. Utvik konsernet.

LeieEie AS var et av de første i landet med å etablere en alternativ boligkjøpsmodell. Siden 2020 har vi hjulpet over 60 personer med å kjøpe sin egen bolig. DelEie skal være et supplement for de som har litt egenkapital, men ikke nok til å finansiere boligkjøp.

– Dette er kanskje den mest boligsosiale modellen i hele Norge. Med en inngangssum på kun 30 prosent av innskuddet, blir det mulig for langt flere å komme seg raskt inn i boligmarkedet. Her får du fordelene av rentefradrag og mulig verdiøkning på din andel av boligen, i stedet for å være låst i et dyrt leiemarked, sier Skjærstad.

 

Sammen med boligbyggelaget

LeieEie kjøper boliger fra en rekke boligutviklere, og vil i løpet av kort tid tilby boliger med LeiEie og DelEie også i Bergen og Kristiansand. LeieEie AS administrerer alle leieforhold, og eier boliger sammen med de som ønsker å bruke DelEie-modellen. Vi har også inngått en avtale med Bate, som gir boligbyggelagets medlemmer forkjøpsrett på alle boliger med LeieEie- og DelEie-mulighet i Rogaland og Agder.

– Siden vi innledet vårt samarbeid før jul i fjor, har vi hatt to runder med boliger på forkjøpsrett. Det har vært veldig populært, spesielt i Stavanger-regionen hvor det inntil nylig har vært få muligheter for folk som ikke kan finansiere boligkjøp på egenhånd, forteller Merete Eik, administrerende direktør i Bate. – Allerede på tirsdag kommer neste runde med boliger, og denne gangen kan medlemmene våre velge om de vil bruke DelEie- eller LeieEie-modellen. Vi er veldig glade for å kunne tilby et enda mer attraktivt tilbud sammen med LeieEie AS, og gleder oss stort til å se responsen, legger hun til.

 

Kort om DelEie:

• DelEie-modellen passer for kjøpere som har litt egenkapital, men ikke nok til å betale hele innskuddet.

• DelEie tilbys på borettslagsboliger, som er delvis finansiert gjennom innskudd og delvis gjennom fellesgjeld.

• DelEie-kjøperen må dekke minst tre tideler av innskuddet, mens LeieEie AS dekker resten.

• DelEie-kjøperen disponerer boligen full ut, og betaler felleskostnader til borettslaget og et månedlig vederlag til LeieEie AS.

• Modellen baserer seg på at DelEie-kjøperen gradvis kjøper større andeler av innskuddet, og til slutt eier hele boligen selv.

• For å få kjøpt bolig med DelEie, må kunden ha evne til å håndtere sine månedlige kostnader og eventuell annen gjeld.

 

Kort om LeieEie:

• LeieEie-modellen passer for personer som har lite eller ingen egenkapital.

• Som LeieEie-taker leier du boligen av LeieEie AS i inntil fem år.

• I løpet av disse fem årene kan du kjøpe ut boligen fra LeieEie AS. Da blir deler av leien du har betalt omgjort til en rabatt på boligen.

• Rabatten kan brukes som egenkapital.

• For å få en LeieEie-avtale må kunden ha evne til å håndtere sine månedlige kostnader og eventuell annen gjeld.

Er du vår neste boligeier?
Send oss en melding

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev