DelEie logo

Vi lanserer DelEie med eierskap helt ned i 10%!

LeieEie AS gjør det enda lettere å bli boligeier i Norge.

 

Etter renteøkningen forrige torsdag, satt LeieEie AS umiddelbart i gang tiltak for å sikre at flere har mulighet til å eie sin egen bolig. Med høyere renter og økte kostnader for bygging av boliger, vil det bare bli vanskeligere og vanskeligere å kjøpe bolig.

 

DelEie senket tidligere i år terskelen til 30 % eierandel der andre tidligere har hatt krav om 50 % for DelEie-kunder. Nå senkes eierandel helt ned til 10 % slik at man kan bli boligeier tidligere enn noen gang.

Snittet for DelEie-kunder er 40 % eierandel så langt, men vi forventer at dette vil synke i tråd med økte priser på nye boliger og økte rentekostnader.

 

«Vi utvider DelEie-produktet vårt for å gi enda flere muligheten til å bli boligeiere», sier Asle Skjærstad, administrerende direktør i LeieEie AS.

Kunden kan starte med så lite som 10% eierskap. Det gir kundene større fleksibilitet og en større sjanse til å komme seg inn i boligmarkedet.

 

DelEie gir også muligheten til å kjøpe ut LeieEie AS sin andel over tid, slik at man gradvis kan øke sin eierandel i boligen. Dette gir en trinnvis tilnærming til fullt eierskap og gir kundene mer kontroll over sin økonomiske situasjon.

 

Om LeieEie AS: 

LeieEie AS er en ledende aktør innenfor boligmarkedet i Norge og jobber for å gjøre boligeierskap mer tilgjengelig. Selskapet tilbyr fleksible og innovative løsninger som passer ulike behov og økonomiske situasjoner. Over 60 % av kundene konverterer og kjøper ut boligen i løpet av perioden de bor i boligen. LeieEie AS ble etablert av A. Utvik i 2015. LeieEie AS har boliger i Haugesundsregionen, Stavanger, Sandnes og Kristiansand og forventer å lansere tilbudet i Oslo og Bergen i løpet av høsten 2023.

 

Kort om DelEie:

 

Eksempelvis vil en bolig fra LeieEie i et borettslag til 4.000.000 kun kreve 120.000 kroner i innskudd av kunden som betaling for 10% eierandel. Det tilsvarer et egenkapitalkrav på kun 3%.

Fellesgjelden betjenes gjennom felleskostnadene.

 

  • DelEie passer for kjøpere som har litt egenkapital, men ikke nok til å betale hele innskuddet.
  • DelEie tilbys på borettslagsboliger, som er delvis finansiert gjennom innskudd og delvis gjennom fellesgjeld.
  • DelEie-kjøperen må dekke minst 2/20 (eller 10%) av innskuddet, mens LeieEie AS dekker resten.
  • DelEie-kjøperen disponerer boligen full ut, og betalerfelleskostnader til borettslaget og et månedlig vederlag til LeieEie AS.
  • Modellen baserer seg på at DelEie-kjøperen gradvis kjøper større andeler av innskuddet, og til slutt eier hele boligen selv.
  • For å få kjøpt bolig med DelEie, må kunden ha evne til å håndtere sine månedlige kostnader og eventuell annen gjeld.

 

Er du vår neste boligeier?
Send oss en melding

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev