Felleskostnader

Felleskostnader


Hva er felleskostnader?


Felleskostnader er månedlige kostnader alle i et sameie eller et borettslag betaler for å dekke fellesutgifter. Det er en måte å fordele kostnadene på sånn at alle bidrar til å holde borettslaget fint og funksjonelt. Det er litt som en spleis for å få alt til å fungere. Hva disse felleskostnadene går til vil variere fra borettslag til borettslag, men vanlige utgifter kan være:

  • Kommunale avgifter
  • Kabel-tv 
  • Trappevask
  • Vedlikehold av bygningen og fellesarealene
  • Strøm til fellesarealene 
  • Vaktmester 
  • Vann og avløp
  • Forsikringer


Lave eller høye felleskostnader?

Lave felleskostnader betyr lavere månedlige utgifter og kan gjøre det lettere å få boliglån, men det kan også føre til dårlig vedlikehold og uforutsette store utgifter. Høye felleskostnader sikrer regelmessig vedlikehold, gode fellesarealer og ofte ekstratjenester som vaktmester, men innebærer høyere månedlige utgifter og kan påvirke lånemulighetene dine.

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev