Gjeldsgrad

Gjeldsgrad


Hva er gjeldsgrad?

Gjeldsgrad sier hvor mye gjeld du har i forhold til inntekten din. Gjeldsgrad er en viktig faktor banken ser på når de vurderer om du kan få et lån, inkludert boliglån. Om du har en høy gjeldsgrad kan det bety at du har tatt på deg mye gjeld i forhold til inntekten din, noe som kan gjøre det vanskeligere å få lån eller føre til høyere lånerenter.

Hvordan regne ut gjeldsgrad?

Gjeldsgraden kan du regne ut ved å dele din totale gjeld på din årlige bruttoinntekt.

Hva er en bra gjeldsgrad?

En bra gjeldsgrad er vanligvis en som er lav nok til å indikere at du har god økonomi og en trygg betalingsevne. Generelt sett, anses en gjeldsgrad på 5 eller lavere som akseptabel for å få boliglån i Norge.

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev