Kausjonist

Kausjonist

 

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer for betalingen av et lån ved å stille som sikkerhet overfor banken. Dette innebærer at hvis låntakeren ikke kan betjene lånet, må kausjonisten trå til og dekke gjelden. Den vanligste måten for kausjon er realkausjon. Dette betyr at banken stiller sikkerhet i boligen til kausjonisten.


Når benyttes en kausjonist?

Det er vanlig å stille med en kausjonist når du tar opp et boliglån om du har manglende egenkapital eller dårlig kredittverdighet. Å ha en kausjonist gir banken en ekstra sikkerhet og kan være avgjørende for at lånet blir godkjent.

Hvem kan være kausjonist?

I praksis kan hvem som helst være kausjonist, men det er vanligst at nære familiemedlemmer, som for eksempel foreldre, påtar seg denne rollen. Det er viktig at en kausjonist har god økonomisk forståelse og er fullt klar over ansvaret ved å stille som sikkerhet for andres gjeld.

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev