Leietaker

Leietaker


Hva er en leietaker?

En leietaker er en person som leier en bolig eller eiendom av en utleier. Leietakeren betaler en avtalt sum penger hver måned, kalt husleie, til utleieren for å bo eller bruke eiendommen i en bestemt periode. En leieperiode varierer, ofte fra 1-3 år, med mulighet for forlengelse. Når du inngår en LeieEie-avtale hos oss er leieperioden tidsbestemt til fem år.

Som leietaker er det vanlig å ha en leiekontrakt med utleier. Dette er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker som beskriver leieforholdet. Som inkluderer informasjon som leiebeløp, leieperiode, oppsigelsestid og andre rettigheter og plikter for begge parter.

Mange leietakere krever også et depositum, som ofte tilsvarer 3 måneders husleie. Dette fungerer som en sikkerhet for utleieren, hvis ikke leietaker betaler husleien.

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev