Hva er leie-til-eie?

Hva er leie-til-eie?

I en tid hvor egenkapitalskravene for boligkjøp kan virke uoppnåelige for mange, har alternative boligkjøpsmodeller som leie-til-eie dukket opp som attraktive løsninger. Denne artikkelen vil gi deg en grundig innføring i hva leie-til-eie er, hvordan det fungerer, hvem som kan dra nytte av det, og hvordan du kan benytte denne ordningen for å kjøpe din egen bolig gjennom f.eks. boligformidler selskapet, LeieEie AS.

Leie-til-eie er en boligkjøpsmodell som lar deg leie en bolig med en opsjon på å kjøpe den etter en bestemt periode. Dette gir leietakere muligheten til å samle egenkapital og forbedre sin kredittverdighet mens de bor i boligen. Leie-til-eie-modellen kan være en ideell løsning for dem som ønsker å kjøpe en bolig, men som foreløpig ikke har tilstrekkelig egenkapital eller kredittscore til å få et boliglån.

Hvordan funker leie-til-eie?

Leie-til-eie fungerer ved at du inngår en leieavtale for en bestemt periode, vanligvis mellom 1 til 5 år. I løpet av denne perioden betaler du husleie, og når leieperioden (vanligvis 5 år) er over, eller man har spart seg opp til å kjøpe, kjøpes boligen til markedspris.  

 

Fra LeieEie AS får du imidlertid  halvparten av egenkapitalkravet, (15 %) som myndighetene har satt, altså 7,5% i rabatt. 

 

Du kan også når som helst gå over til en DelEie med Sparing-avtale når du har spart opp nok til å eie minimum 10% av boligen.  Rabatten er akkurat den samme i en deleie-avtale. Les mer om deleie her. 

 

Prosessen kan oppsummeres i følgende trinn:

 1. Inngå leieavtale: Du signerer en kontrakt som gir deg retten til å kjøpe boligen etter leieperioden.
 2. Bo i boligen: Du leier boligen og betaler husleie som normalt. 
 3. Få halvparten av egenkapitalkravet: Når du kjøper deg inn i boligen får du umiddelbart 7,5% i rabatt av den andelen du kjøper. Om det er 10%, 30% eller 100% man kjøper.  
 4. Kjøpsopsjon: Ved slutten av leieperioden har du muligheten til å kjøpe boligen til en markedspris og få hele 7,5% i rabatten på hele boligen. Her er det avgjørende å ha spart selv slik at du oppnår kravet til bankene om 15% egenkapital.

Hvem kan leie-til-eie?

Leie-til-eie er spesielt gunstig for:

 • Førstegangskjøpere: Unge mennesker og førstegangskjøpere som ennå ikke har opparbeidet seg nok egenkapital til å kjøpe bolig på tradisjonelt vis.
 • Personer med lav egenkapital: De som ikke har tilstrekkelig egenkapital eller ikke kvalifiserer for boliglån på grunn av kredittscore.
 • Enslige med små barn: Når du har barn, blir økonomien ofte strammere. Det kan være vanskelig å spare opp tilstrekkelig egenkapital samtidig som du dekker daglige utgifter for deg selv og barna. Likevel kan det å eie en bolig gi stabilitet og trygghet for familien.
 • Nylig gjennomgått samlivsbrudd: Ved et samlivsbrudd kan deling av eiendeler og økonomi være krevende. Samtidig at du står alene og skal inn i boligmarkedet.
 • De som vil teste markedet: Personer som ønsker å bo i en bolig og et område før de forplikter seg til å kjøpe.

 

Hva er forskjellen mellom leie-til-eie og deleie?

Selv om både leie-til-eie og deleie hjelper folk med å komme seg inn på boligmarkedet, er det noen viktige forskjeller mellom de to modellene. Hva er deleie?

 • Eie-andel fra starten: I deleie eier du en andel av boligen fra starten av, mens du i leie-til-eie starter som leietaker med muligheten til å kjøpe boligen senere.
 • Forpliktelse: leie-til-eie gir deg fleksibilitet til å velge om du vil kjøpe boligen etter leieperioden, mens deleie innebærer at du eier bolig fra dag 1. Fordelen med deleie er at man får skattefradrag samt prisstigning på veien.

Hvordan gå frem for å få leie-til-eie gjennom LeieEie AS?

 

 1. Undersøk mulighetene: Begynn med å undersøke om leie-til-eie passer for deg og din økonomiske situasjon.
 2. Kontakt LeieEie AS: Ta kontakt med LeieEie AS for å få informasjon om hvilke boliger som er tilgjengelige under leie-til-eie-ordningen og hvordan prosessen fungerer.
 3. Søk om leie-til-eie: Send inn en søknad til LeieEie AS. De vil vurdere din økonomiske situasjon og om du kvalifiserer for leie-til-eie.
 4. Signér kontrakt: Hvis du blir godkjent, signerer du en leie-til-eie-kontrakt som fastsetter vilkårene for leieperioden og kjøpsopsjonen.
 5. Bo og spar: Bo i boligen, betal husleie og spar opp egenkapital i løpet av leieperioden.
 6. Kjøp boligen: Ved slutten av leieperioden, vurder om du vil kjøpe boligen til markedspris.

Leie-til-eie gir en fleksibel og oppnåelig vei til boligeierskap, selv om du ikke har tilstrekkelig egenkapital i dag. Med riktig informasjon og planlegging kan du bruke denne modellen til å realisere drømmen om å eie din egen bolig.

 

Denne artikkelen er en del av en større guide om hvordan man kan kjøpe bolig uten egenkapital. Les også våre andre artikler Hva er deleie? og Hvordan kjøpe bolig alene? for flere alternativer og råd.

Send oss en melding

Er det noe du lurer på, send oss gjerne en melding!

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev