Hvordan kjøpe bolig alene?

Hvordan kjøpe bolig alene?

Å kjøpe bolig alene kan virke utfordrende, spesielt når man mangler tilstrekkelig egenkapital eller har en lavere årsinntekt. Enten du er aleneforeldre, eller en enslig person som ønsker å kjøpe din egen bolig, finnes det løsninger og muligheter  som kan hjelpe deg å realisere boligdrømmen. I denne artikkelen skal vi utforske ulike situasjoner du kan være i, hvor mye egenkapital du kan få alene, hva du kan gjøre dersom du ikke har nok egenkapital eller årsinntekt, og hvordan deleie kan være en god løsning for deg.

Ulike situasjoner man kan være i når man ønsker å kjøpe bolig alene

Aleneforeldre: Når du har barn, blir økonomien ofte strammere. Det kan være vanskelig å spare opp tilstrekkelig egenkapital samtidig som du dekker daglige utgifter for deg selv og barna. Likevel kan det å eie en bolig gi stabilitet og trygghet for familien.

Enslige uten barn: Som enslig uten barn kan du ha større fleksibilitet i økonomien, men utfordringen med å spare opp egenkapital alene kan fortsatt være stor. Lavere inntekt eller ustabil arbeidssituasjon kan også spille inn.

Nyutdannede og unge voksne: Mange unge voksne og nyutdannede har utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet på grunn av begrenset sparing og ofte lavere inntekter i starten av karrieren.

Hvor mye kan man få i egenkapital alene?

Hvor mye egenkapital du kan få alene, avhenger av flere faktorer, inkludert inntekt, sparing, og eventuelle andre eiendeler. Banker krever vanligvis at du har minst 15% av boligens verdi i egenkapital. For en bolig til 3 millioner kroner, må du altså ha 450 000 kroner i egenkapital.

Eksempel på egenkapital:

 • Inntekt: 500 000 kroner per år
 • Sparing: 10% av inntekt per år (50 000 kroner)
 • Egenkapital etter 5 år: 250 000 kroner

Hva kan man gjøre dersom man ikke har nok egenkapital/årsinntekt?

Hvis du ikke har nok egenkapital eller tilstrekkelig årsinntekt, finnes det flere alternativer for å gjøre boligdrømmen mer oppnåelig:

 1. Deleie: Deleie er en løsning der du eier en del av boligen, mens en annen part, som regel et boligbyggelag eller en annen tilbyder av boligmodeller, eier resten. Dette gir deg muligheten til å kjøpe en bolig med lavere egenkapital, noe som er spesielt gunstig for førstegangskjøpere eller de som ikke har spart opp nok egenkapital.
 2. Startlån fra kommunen: Mange kommuner tilbyr startlån til førstegangskjøpere og enslige forsørgere med lav egenkapital. Dette kan bidra til å dekke den nødvendige egenkapitalen.
 3. Leie-til-eie: Denne modellen lar deg leie en bolig med opsjon på å kjøpe boligen etter en bestemt periode. Når du kjøper vil du få halvparten av egenkapitalkravet på 15% som myndighetene krever av oss. 
 4. Familiehjelp eller kausjonist: Hvis du har familie som kan hjelpe deg med egenkapital eller stille som kausjonist, kan dette gjøre det lettere å få boliglån.

Hvordan fungerer “DelEie med Sparing”?

DelEie med Sparing er en boligkjøpsmodell der du eier en del av boligen og den andre part er et selskap og en tilbyder av boligkjøpsmodeller. Det er nemlig langt ifra alle boligbyggelag som tilbyr boligkjøpsmodeller. Dette gir deg muligheten til å kjøpe en bolig med lavere egenkapital, noe som er spesielt gunstig for førstegangskjøpere eller de som ikke har spart opp nok egenkapital.

Fordeler med deleie:

 • Lavere egenkapitalskrav: Du trenger bare egenkapital for din andel av boligen, ikke hele kjøpesummen.
 • Fleksibilitet: Du kan kjøpe resten av boligen innen 5 år..
 • Stabilitet: Du eier en del av boligen fra starten av, noe som gir en følelse av eierskap og stabilitet.

Eksempel på deleie:

 • Boligpris: 4 000 000,-
 • Fellesgjeld: 3 000 000,-
 • Innskudd: 1 000 000,-
 • Din andel: 20% (200 000,-)
  Av dette betaler du: 140 000,- pga. du får 0,75% rabatt for å eie 20% av boligen. 
 • LeieEie AS sin eierandel: 80%
 • LeieEie AS sitt innskudd: 800 000,-

Med deleie kan veien til egen bolig bli enklere og mer oppnåelig, selv om du ikke har nok egenkapital til å kjøpe en bolig på tradisjonelt vis. Ved å forstå hvordan deleie fungerer og hvilke muligheter som finnes, kan du ta det første steget mot å realisere boligdrømmen.

Denne artikkelen er en del av en større guide om hvordan man kan kjøpe bolig uten egenkapital. Les også våre andre artikler Hva er deleie? og Hva er leie-til-eie? for flere alternativer og råd.

Send oss en melding

Er det noe du lurer på, send oss gjerne en melding!

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev