Hva er deleie?

Hva er deleie?

 

Å kjøpe bolig med bare litt oppspart egenkapital kan virke som en uoppnåelig  oppgave, men deleie er en løsning som kan gjøre drømmen om egen bolig oppnåelig. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hva deleie er, hva det innebærer, og hvordan du kan benytte denne ordningen for å komme deg inn på boligmarkedet.

Hva er deleie og hva innebærer det?

Deleie er en boligkjøpsmodell der du eier en del av boligen, mens en annen part, kan være et boligbyggelag eller en annen tilbyder av boligmodeller, eier resten. Dette gir deg muligheten til å kjøpe en bolig med lavere egenkapital, noe som er spesielt gunstig for førstegangskjøpere eller de som ikke har spart opp nok egenkapital.

Når du går inn i en deleie-avtale, betaler du for en andel av boligen. Det kan være alt fra 10%, 50% eller opp i 80%. Den resterende delen betales og eies av den andre parten. Du betaler et vederlag for den delen du ikke eier.  Du har muligheten til å kjøpe ut den resterende delen over tid, slik at du til slutt eier boligen selv, 100 %.

 

Hva er forskjellen mellom deleie og leie-til-eie?

Selv om deleie og leie-til-eie kan virke liknende, er det noen vesentlige forskjeller. Hva er leie-til-eie? Det kan du lese om her.

Deleie innebærer at du umiddelbart eier en andel av boligen, mens du i leie-til-eie først leier hele boligen med en opsjon på å kjøpe den senere, innen 5 år.  Deleie gir deg en umiddelbar eierandel med bruksrett til hele boligen og et mer direkte steg inn på boligmarkedet.   Du har 5 år på å kjøpe opp resterende andel.

Hvem kan få deleie gjennom LeieEie AS?

Leieeie AS tilbyr DelEie med Sparing som gjør det mulig for flere å komme seg inn på boligmarkedet. Denne modellen er spesielt rettet mot:

 • Førstegangskjøpere som ikke har opparbeidet seg nok egenkapital.
 • Unge mennesker som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet tidlig.
 • Familier med en stabil inntekt, men uten tilstrekkelig oppspart egenkapital.
 • Personer som nylig har opplevd samlivsbrudd, og skal kjøpe bolig som enslig.
 • Personer som har hatt økonomiske utfordringer tidligere, men som nå har stabil økonomi.

Hvor mye egenkapital trenger man?

Hvor mye egenkapital du trenger for deleie kan variere, ut ifra boligens totalpris.   Hos LeieEie  AS kan du kjøpe deg inn med alt fra 10% eierandel.  Deretter kan du bruke 5 år på å kjøpe deg opp til 100%.

Eksempel, her har vi tatt utgangspunkt i et borettslag med innskudd 25%  og fellesgjeld 75%:

Hvis boligen koster 4 millioner kroner (innskudd: 1 million kroner og fellesgjeld: 3 millioner kroner), og du går inn for en DelEie med Sparing-avtale der du skal eie 20%, vil du betale kr. 200.000 kroner i innskudd.  Du eier da 20% av hele boligen.  Det vil si at du også eier 20% av fellesgjelden, kr. 600.000.  Til sammen kr. 800 000.

 

Fordi vi i LeieEie ASas har en modell som gir en rabatt til kjøper, så vil du få halvparten av egenkapitalkravet på 15% som myndighetene krever, av oss!  I dette eksemplet er det kr. 60 000  (kr. 800 000*7,5 %).   Det betyr  at du betaler kr. 140 000 i innskudd for å eie 20% av boligen.

Det er viktig å presisere her at du må ha inntekt til å betjene alle felleskostnadene som er knyttet til boligen (inklusive fellesgjeld) pluss et vederlag til LeieEie AS, da du får borett til hele boligen.  

Fordelen med deleie er at man får skattefradrag samt prisstigning på veien.

Hvordan går du frem for å søke om  DelEie med Sparing gjennom LeieEie AS?

 1. Undersøk dine muligheter: Først bør du sette deg inn i hva deleie innebærer og om det passer din økonomiske situasjon.
 2. Kontakt LeieEie AS: Ta kontakt med LeieEie AS for å få informasjon om tilgjengelige boliger og hvordan prosessen foregår.
 3. Finansiering: Sørg for å ha oversikt over din egenkapital og gjeld. 
 4. Velg bolig: Sammen med LeieEie AS finner du en bolig som passer dine behov og økonomiske rammer.
 5. Søknad og godkjenning: Send inn en søknad til LeieEie AS så tar vi prosessen videre med deg for godkjenning.
 6. Kjøpe andel: Når du er godkjent, er du klar til å kjøpe bolig. 

Med DelEie med Sparing kan veien til egen bolig bli enklere og mer oppnåelig, selv om du ikke har nok egenkapital til å kjøpe en bolig på tradisjonelt vis. Ved å forstå hvordan deleie fungerer og hvilke muligheter som finnes, kan du ta det første steget mot å realisere boligdrømmen.

Denne artikkelen er del av en større guide om hvordan man kan kjøpe bolig uten egenkapital. Les også våre andre artikler Hva er leie-til-eie? og Hvordan kjøpe bolig alene? for flere alternativer og råd.

Send oss en melding

Er det noe du lurer på, send oss gjerne en melding!

Meld deg på og motta vårt nyhetsbrev